GZRX 2-Way Kick (Artikelnummer: 113415)

GZRX 2-Way Kick GZRX 2-Way Kick
 Ausstattungsmerkmale

 

2 Wege und Kickwoofer Weiche
- 12 / 6 dB Slope
- Grenzfrequenz:
  Lowpass: 200 / 250 Hz
  Highpass: 90 / 150 Hz

- Perfekt für Kickwoofer- Anschluss & 3-Wege Konfiguration